SZJA 1% felajánlás

A NAV már elkezdte kiküldeni a magánszemélyek személyi jövedelemadójáról szóló tájékoztatóját.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának egy százalékával támogassa a Balatonszabadi Polgárőr Egyesület munkáját, hogy tisztábbá és biztonságosabbá tehessük lakókörnyezetünket!

Adószám: 18777437-1-14

Ne felejtse! Beadási határidő: 2020. május 20.

Megtisztelő támogatását ezúton is köszönjük!

Összefoglaló az Egyesület 2020 évi munkájáról

Az egészségügyi veszélyhelyzet – ahogy az élet minden területét – az Egyesület munkáját is nagyban befolyásolta.

A szolgálat ellátások során több, az Egyesület munkájában régóta és hatékonyan részt vállaló, de veszélyeztetett korosztályba tartozó tagtársunk munkáját kellett nélkülözni, az új, fiatalabb tagokra ezzel nagyobb nyomás nehezedett.

A megyei és az országos szövetségek segítségével, valamint saját források felhasználásával sikerült biztosítani a szükséges védőfelszerelések az aktív állomány részére. Ezzel a vállalt és kitűzött célok a tavalyi évben is teljesülhettek.

Néhány számszerű adat 2020-ból:

Egyesületi taglétszám 2020. december 31.-én: 38 fő
Lovas polgárőr: 1 fő
Egy főre jutó teljesített órák száma: 86 óra
Rendőrséggel közös szolgálat: 59 óra
Összes szolgálati óra: 2.626 óra
Intézkedések száma: 32 db

BPE

Pályázat

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap közzétett 2020.10.12-én NEAN-KP-1-2020 kódszámú „Adományok
után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2020.” című pályázati kiírására benyújtott,
NEAN-KP-1-2020/2-000010 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, Adományok után járó normatív támogatás
Balatonszabadi Polgárőrség működésének biztosítására című pályázata 83 994 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatásban részesül, 100 %-os támogatási előleg formájában.

Köszönjük minden adományozónak, hogy pénzbeni támogatásukkal lehetővé tették a pályázaton való indulást, így adományuk 110 %-ban segíti az egyesület céljainak elérését.

Éves közgyűlés

Tisztelt Tagtársunk!

A vezetőség egyeztetése alapján az éves közgyűlésünket az alábbiak szerint tartjuk meg, melyre tisztelettel meghívjuk:
A közgyűlés időpontja: 2020. szeptember 27. (vasárnap) 15:00 óra!

A közgyűlés helye: Balatonszabadi, Petőfi Művelődési Ház kisterme, Balatonszabadi, Vak B. u. 131.

A közgyűlés napirendi pontjai:
– Elnöki beszámoló
– Fegyelmi beszámoló
– Pénzügyi beszámoló
– Tagdíj emelés
– Tervek
– Egyebek – Vörös József elnök

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a következő közgyűlést az alábbiak szerint hívom össze:

A közgyűlés időpontja: 2020. szeptember 27. (vasárnap) 15:30 óra!

A közgyűlés helye: Balatonszabadi, Petőfi Művelődési Ház, kisterem Balatonszabadi, Vak B. u. 131.

Mindenkit tagtársunkat szeretettel várjuk!

Tisztelettel: Vörös József sk.
elnök